hoofdpagina

 - 

gemeente

 - Formulieren van enigheid

De ->formulieren van enigheid zijn de belijdenisgeschriften voor alle gereformeerde kerken in Nederland. Op deze belijdenis wil reformatorische christenen in Nederland elkaar over en weer aanspreken.

Het betreft drie geschriften:


1. de ->Nederlandse Geloofsbelijdenis . Deze belijdenis is opgesteld door Guido de Brés in 1561. Deze belijdenis telt 37 artikelen.

2. de ->Heidelberger Catechismus . Deze catechismus is opgesteld door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus in 1563. Deze catechismus telt 129 vragen en antwoorden en biedt een reformatorische samenvatting van de Christelijke religie.

3. de ->Dordtse Leerregels. Deze leerregels zijn opgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. De leerregels zijn een weerlegging van de leerstellingen van de ->Remonstranten. De Dordtse Leerregels telt vijf hoofdstukken van de Christelijke leer. De formulieren van enigheid zijn een belijdenis van de Bijbelse boodschap in reformatorische zin. In deze belijdenissen is de ->Reformatie van Luther, Calvijn en Zwingli duidelijk aanwezig. Heel veel formuleringen in deze geschriften gaan letterlijk terug op de ->Institutie van Calvijn. De eerste uitgave van de Institutie is van 1536.

In de formulieren van enigheid wordt onder meer het volgende nadrukkelijk beleden:
1. het absolute gezag van de Bijbel op alle terreinen des levens
2. God heeft een Wezen en in dat wezen zijn drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
3. De mensen zijn door de zonde verloren voor God. Zonde is ongehoorzaamheid aan Gods wet. De zonde raakt alle mensen. God moet de zonde straffen met tijdelijke en eeuwige straf.
4. De Heere Jezus Christus is de enige en noodzakelijke Redder. Door Zijn lijden en sterven heeft de Heere Jezus voor de zonde betaald en de straf op de zonde gedragen. De mensen kunnen alleen gered worden door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dit is de blijde boodschap van het Evangelie.
5. De Heilige Geest is de schenker van het ware geloof. Het geloof is een gave van God. In de Bijbel roept God op tot geloof in Zijn Zoon Jezus Christus.
6. De mens is geschapen om eeuwig te leven. Bij het sterven gaat de ziel van de mens naar de hel of de hemel. Het geloof in Christus is hier beslissend. Er zal ook eenmaal een dag zijn waarop de Heere Jezus zal terugkomen uit de hemel. Dan zullen alle mensen die geleefd hebben worden opgewekt uit de dood. De Heere Jezus zal dan de mensen oordelen.
7. Alle dingen op de aarde moeten tenslotte gericht zijn op de eer van God. Christenen zijn geroepen om de blijde boodschap van redding door Christus aan andere mensen te vertellen. De Bijbel wijst gebruik van geweld bij de verspreiding van het Evangelie radicaal af.

De teksten van:
de Nederlandse Geloofsbelijdenis
de Heidelbergse Catechismus
de Dordtse Leerregels


In de kerken hebben verschillende belijdenissen een bepaald gezag. Bekende belijdenissen van de oude kerk zijn o.a. de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.

Wat is er te doen?

« januari - 2022 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 16 januari

zondag, 16 januari

zondag, 09 januari

zondag, 09 januari

beluister meer diensten »
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value