hoofdpagina

 - 

gemeente

 - Ziekenhuizen
Wanneer gemeenteleden in het zie­kenhuis liggen, is het altijd erg fijn om post of bezoek  te ontvangen. Daarom hieronder de namen en adressen van ziekenhui­zen in de omgeving:

Universitair Medisch Centrum Groningen

Hanzeplein 1
Postbus 30.001
9700 RB GRONINGEN
050-361 61 61
www.umcg.nl

AZG Centrum voor Revalidatie
locatie Beatrixoord
Dilgtweg 5
9751 ND Haren
Postbus 30.002
9750 RA HAREN
050-533 89 11
www.beatrixoord.nl

Martiniziekenhuis

lokatie Van Ketwich
Van Ketwich Verschuurlaan 82
9721 SW GRONINGEN
050-5258654
www.martiniziekenhuis.nl

Martiniziekenhuis

lokatie Van Swieten
Postbus 30033
9700 RM  GRONINGEN
050-5258888
www.martiniziekenhuis.nl

Refaja Ziekenhuis

Boerhaavestraat
9501 HE  STADSKANAAL
(0599) 616850
www.refaja.nl

Ziekenhuis Scheemda
Pastorieweg 1
9679 BJ Scheemda 
088-0661000
www.ommlanderziekenhuis.nl
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value