hoofdpagina

 - contact

Als er na het bekijken van deze site nog vragen resten, kunt u contact met ons opnemen. Opmerkingen over deze website, agendaberichten en andere mededelingen kunt u sturen naar info@cgk-onstwedde.nl

Verder staat hieronder een overzicht dat u kunt gebruiken om met mensen van onze kerk in contact te komen. Wij doen onze uiterste best om vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Verenigingen, clubs, wijken en contactpersonen:

 

Kerkgebouw:
Luringstraat 37 Onstwedde
0599-333903
 info@cgk-onstwedde.nl

Correspondentieadres:
Luringstraat 37,
9591 BB Onstwedde

Predikant:
Ds. J. P. Rozema
tel.nr: 0599-331761
predikant@cgk-onstwedde.nl  
vraaghetjedominee@gmail.com 

Scriba:
B. Schaap,
tel.nr: 0599-332949 

cgkonstwedde@gmail.com

Diaconaat:
B. Kloen
tel.nr: 0599-331681
diaconiecgkonstwedde@gmail.com

Jeugdouderling:

H. J. van der Bijl
tel.nr: 0599858611
jeugdouderling@cgk-onstwedde.nl

E. van der Heide

  OuderlingDiaken
Wijk 1
E. van der Heide G. Hoekzema
Wijk 2
H. Meijer
F. van der Heide
Wijk 3
T. Huizing
B. Kloen
Wijk 4
M. WubsH. Wever
Wijk 5
J. Joosten
J. Wessels
Jeugd
H. J. van der Bijl
E. van der Heide


Overige Ouderlingen:
B. Schaap (scriba)


Moderamen:
1ste voorzitter: Ds J.P. Rozema
2de voorzitter: J. Wubs
Scriba: B. Schaap
Voorzitter diaconie: B. Kloen

Tot Opbouw:

Eindredacteur: Michiel Wubs
Email: totopbouw@gmail.com

Verenigingen:
Alle contact informatie kunt u vinden onder de knop 'Verenigingen'.

Koster:
koster@cgk-onstwedde.nl

Zondagsschool:
Zie 'Zondagschool'

Interne vertrouwenspersoon:
Willy Wubs - Schepers
Tel. 0599-332089
Email: vertrouwenspersoon@cgk-onstwedde.nl

Evangelisatiecommissie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba.

youthalpha:
Monica Scheper
0599-785128
http://alphayouthonstwedde.blogspot.com/

Alpha Cursus:
Aly Raveling,
tel.nr. 0599-332446

Gemeentewerkcommissie: (voorzitter)
M. van der Heide
marjanvanderheide@hotmail.com


Vrouwenvereniging: (secretariaat)
T. Hulzebos-Akker
Tel. 332517

Contactpersoon combo:
R. Brugge - Wubs
tel. 06-21605348
email: combocgkonstwedde@gmail.com

Contactpersoon Testify:

M. Schepers – Joosten
tel. 0599-785128
email: monica.scheper@gmail.com

Commissie van onderhoud:
B.J. Wever
Tel. 06-27294581


Gespreksgroep Woldstee:
Leiding:
M. Marsman-Akker
Tel. 332848

G. Fennema-Huiting (Ger. Kerk)
Tel. 332807

T. Groen- Smalbil
Tel. 3322176

Evangelisatieplatform :
Voorzitter:
G. Scheper
Tel. 06 31777400

Secretaris:
H. Meijer
Tel. 332819

Penningmeester:
K. Meijer
Tel. 313161


Dreefnieuws v/h Ons Kindertehuis:
Correspondente:
J. Wubs-v/d Heide
Tel. 331832


Nederlands Bijbel Genootschap:
Contactpersoon:
Mevr. T. Wubs-Wubs
Tel. 331234 

Oppasdienst:
Voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is er tijdens de morgendienst oppas.
Op doopzondagen tijdens de middagdienst.
Contactpersoon:


Tot Opbouw:
Dit is ons eigen gemeenteblad, dat ongeveer eens in de 2 maand aan de gemeenteleden
wordt verstrekt. Uw bijdrage voor Tot Opbouw kunt u inleveren bij de eind-redacteur of
naar email: totopbouw@gmail.com
eind-redacteur:
M. Wubs

Zendingsbusjes:
Worden beheerd door de diaconie


Vakantiebijbelfeest:
Het doel is om in de voorjaarsvakantie de schoolgaande jeugd van 4 t/m 12 jaar in
aanraking te brengen met God en de bijbel.
Leiding:
H. Wubs-van der Heide
Tel. 331832

Zusterkring:
Contactpersoon
namens kerkenraad:
G. Hoekzema
Tel. 638099

Stichting Welzijn Onstwedde:
Onze gemeente is vertegenwoordigd in de Stichting Welzijn Onstwedde door:
T. Huizing-Veldhuis, Tel. 332389;
F. v.d. Heide
De Stichting Welzijn is de plaatselijke afdeling van de Stichting Welstad Stadskanaal.
Secr. Tel. 331219.

Algemene informatie
Wilt u meer weten over de Christelijke Gereformeerde kerk in het algemeen dan kunt u het landelijk bureau van onze kerken bereiken op dit telefoonnummer 0318-58 23 50 of via dit mailadres lkb@cgk.nl

Ook is er een landelijke website www.cgk.nl


Vragen over deze website?
Voor technische vragen of opmerkingen over deze website
kunt u mailen naar de webmaster: info@cgk-onstwedde.nl

Wat is er te doen?

« november - 2018 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

Recente diensten

zondag, 11 november

zondag, 11 november

woensdag, 07 november

zondag, 04 november

beluister meer diensten »