hoofdpagina

 - contact

Als er na het bekijken van deze site nog vragen resten, kunt u contact met ons opnemen. Opmerkingen over deze website, agendaberichten en andere mededelingen kunt u sturen naar info@cgk-onstwedde.nl

Verder staat hieronder een overzicht dat u kunt gebruiken om met mensen van onze kerk in contact te komen. Wij doen onze uiterste best om vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Verenigingen, clubs, wijken en contactpersonen:

 

Kerkgebouw:
Luringstraat 37 Onstwedde
0599-333903
 info@cgk-onstwedde.nl

Correspondentieadres:
Luringstraat 37,
9591 BB Onstwedde

Predikant:
Ds. J. P. Rozema
tel.nr: 0599-331761
predikant@cgk-onstwedde.nl  
vraaghetjedominee@gmail.com 

Scriba:
B. Schaap,
scriba@cgk-onstwedde.nl


Diaconaat:
B. Kloen
diaconiecgkonstwedde@gmail.com

Jeugdouderling:

H. J. van der Bijl
jeugdouderling@cgk-onstwedde.nl

E. van der Heide

Missionair ouderling:

J. Joosten 

  OuderlingDiaken
Wijk 1
E. van der Heide G. Hoekzema
Wijk 2
H. Meijer
F. van der Heide
Wijk 3
T. Huizing
B. Kloen
Wijk 4
G. ScheperH. Wever
Wijk 5
M. Wubs
J. Wessels
Jeugd
H. J. van der Bijl
E. van der Heide


Overige Ouderlingen:
B. Schaap (scriba)


Moderamen:
1ste voorzitter: Ds J.P. Rozema
2de voorzitter: M. Wubs
Scriba: B. Schaap
Voorzitter diaconie: B. Kloen

Tot Opbouw:

Eindredacteur: Michiel Wubs
Email: totopbouw@gmail.com

Verenigingen:
Alle contact informatie kunt u vinden onder de knop 'Verenigingen'.

Koster:
koster@cgk-onstwedde.nl

Zondagsschool:
Zie 'Zondagschool'

Interne vertrouwenspersoon:
Willy Wubs - Schepers
Email: vertrouwenspersoon@cgk-onstwedde.nl

Evangelisatiecommissie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba.

Alpha Youth:
Monica Scheper
 
http://alphayouthonstwedde.blogspot.com/

Alpha Cursus:
Aly Raveling,


Gemeentewerkcommissie: (voorzitter)
M. van der Heide
marjanvanderheide@hotmail.com


Vrouwenvereniging: (secretariaat)
T. Hulzebos-Akker


Contactpersoon combo:
R. Brugge - Wubs
email: combocgkonstwedde@gmail.com

Contactpersoon Testify:

M. Schepers – Joosten
email: monica.scheper@gmail.com

Commissie van onderhoud:
B.J. Wever


Gespreksgroep Woldstee:
Leiding:
M. Marsman-Akker

G. Fennema-Huiting (Ger. Kerk)

T. Groen- Smalbil


Evangelisatieplatform :
Voorzitter:
G. Scheper

Secretaris:
H. Meijer

Penningmeester:
K. Meijer


Dreefnieuws v/h Ons Kindertehuis:
Correspondente:
J. Wubs-v/d Heide


Nederlands Bijbel Genootschap:
Contactpersoon:
Mevr. T. Wubs-Wubs

Oppasdienst:
Voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is er tijdens de morgendienst oppas.
Op doopzondagen tijdens de middagdienst.
Contactpersoon:


Tot Opbouw:
Dit is ons eigen gemeenteblad, dat ongeveer eens in de 2 maand aan de gemeenteleden
wordt verstrekt. Uw bijdrage voor Tot Opbouw kunt u inleveren bij de eind-redacteur of
naar email: totopbouw@gmail.com
eind-redacteur:
M. Wubs

Zendingsbusjes:
Worden beheerd door de diaconie


Vakantiebijbelfeest:
Het doel is om in de voorjaarsvakantie de schoolgaande jeugd van 4 t/m 12 jaar in
aanraking te brengen met God en de bijbel.
Leiding:
H. Wubs-van der Heide

Zusterkring:
Contactpersoon
namens kerkenraad:
G. Hoekzema

Stichting Welzijn Onstwedde:
Onze gemeente is vertegenwoordigd in de Stichting Welzijn Onstwedde door:
F. v.d. Heide
De Stichting Welzijn is de plaatselijke afdeling van de Stichting Welstad Stadskanaal.


Algemene informatie
Wilt u meer weten over de Christelijke Gereformeerde kerk in het algemeen dan kunt u het landelijk bureau van onze kerken bereiken op dit telefoonnummer 0318-58 23 50 of via dit mailadres lkb@cgk.nl

Ook is er een landelijke website www.cgk.nl


Vragen over deze website?
Voor technische vragen of opmerkingen over deze website
kunt u mailen naar de webmaster: info@cgk-onstwedde.nl

Wat is er te doen?

« september - 2019 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 15 september

zondag, 15 september

zondag, 08 september

zondag, 08 september

beluister meer diensten »